Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Францисканският манастир в Хумац

Францисканският манастир в Хумац

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Босна и Херцеговина, Хумац
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Манастират е разположен между град Любушки и река Требизат. Преди 2000 години, римляните построили на това място военната крепост Бигесте за да защитят моста над река Требизат и пътя водещ от Нарона към Салона.
Най-старият оцелял културен и религиозен паметник, Хумачка плоча, със знака на кръста и надпис на кирилица, е открит в тази област. Това е доказателство, че през Х или ХІ век в близост до манастира на Хумац е съществувала църквата на “Св. Михаил”.
За година на основаване на манастира се счита1454. Оцелели францискански и османски документи от ХVІ век говорят за руините на францисканския манастир в Любушки. Манастирът бил разрушен през първата половина на 60-те години на ХVІ век, а в средата на ХІХ век започнала активна дейност по неговото възстановяване. Строителството на сегашния манастир започнало през 1867 година.
В манастира се намира най-старият музей на Босна и Херцеговина, основан през 1884г. Колекцията е разделена на 3 части: праистория, античност и средновековие. Появата на манастирската библиотека с около 20000 тома, може да се датира към 1855г. С изключителна художествена стойност са няколко олтара с дърворезба. Архитектурната концепция на олтарите, стилистичните и иконогрофски особености на техните орнаменти са типични за златните олтари, появили се в периода между 1650 и 1670 година.

Експертна мрежа