Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Type / Intangible Heritage

Градището "Поповица" при село Стража, Смолянско

Info Sections
Градището

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Стража
Type: Intangible Heritage
Epoch:
Theme: Intangible Heritage
World Heritage:
Intangible HeritageIntangible Heritage

        Народното предание казва че е било жилището на един поп - войвода в старо време, който дълго време се борил с турците, догде най - после бил убит, а дружината му истурчена. Приказва се тъй също, че на това место се намира много имане и черковни работи, но не се вдава никому да рови и ги намери, защото си имало стопанин, който се явява в разни образи, като мома или старец, и прочинява уж нещастия на посетителите.
       Околността на това със славянско име селце изобилства от малки развалени черквици : "Свети Илия", "Свети Константин" и "Света Елена", "Свети Георги" и други, и помаците на некои от тех на годишните им празници колят курбан. За самото селце казват, че е била стражница на казаната крепост, от което и добило името "СТРАЖА".