Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Type / Islamic religious centre

Джамиите в село Долен, златоградско

Info Sections
Джамиите в село Долен, златоградско

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Долен
Type: Islamic religious centre
Epoch:
Theme: Islamic Culture
World Heritage:
Islamic CultureIslamic religious centre

Основната религия изповядвана в селото е ислям. В селото има две джамии.