Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Type / Christian religious centre

Късноантична и средновековна укрепена епископия, село Ненково

Info Sections
Късноантична и средновековна укрепена епископия, село Ненково

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Ненково
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Късноантична и средновековна укрепена епископия от ІV – ХІV век са открити край село Ненково в местността Асара до устието на река Боровица.