Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Народна архитектура

Дървената църква Растолнита

Дървената църква Растолнита

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Ръстолнита
Тип: Християнски религиозен център, Народна архитектура
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеХристиянски религиозен центърНародна архитектура

Църквата е построена през 1812 г. и е изписана от Павел Зографа. През 1984 г. са предприети спасителни мерки за запазване на дървената конструкция.

Съвет на ЕвропаДокументи