Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Исторически град

Харпут

Харпут

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Турция, Елазъг
Тип: Исторически град
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеИсторически град

Голямата джамия е с правоъгълен план, като стените са построени от неодялани камъни, а кубето, арките и минарето са от тухли. Тя е една от най-старите джамии в Анадола, и е била изградена между 1156 г. и 1157 г. по време на царуването на династията на Артукоглу. Тя е известна с наклоненото си минаре, двора си и от галериите си с колони.
Замъкът Харпут (или Млечният замък), с цялостен изглед към равнината Елазъг, е бил построен в югозападните части на древния Харпут по време на урартската ера. Архивите показват, че замъкът е бил пленяван от римляните, византийците и арабите и е бил възстановяван през различни периоди. Правоъгълният комплекс има две секции: Вътрешен и външен замък и неговите величествени бастиони са оцелели и до днес. Според една от легендите вместо вода мляко е добавяно към смесите за замазване, от където произлиза и името на замъка.
Джамията Куршунлу е великолепен пример за изкуството на османския период в Харпут. Квадратно изградената джамия е покрита с голям купол.
Джамията Аладжали е вплела в себе си различни архитектурни стилове. Тя е малка, квадратно планирана джамия, с изключително атрактивна дървена изработка.
Ага джамията има красиво минаре, което е оцеляло и до днес, но кубето й е разрушено. Тя се намира на входа на Харпут. Построена е през 1559 г.

Експертна мрежа