Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Крепост

Велики Табор

Велики Табор

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Хърватска, Десинич
Тип: Крепост
Епоха: Средновековие
Тема: Крепости
Световно наследство:
СредновековиеКрепостиКрепост

Замъкът Велики Табор е жилищен, отбранителен и земеделски комплекс. Той е изграден върху равния удължен хребет на хълм, в близост до село Десинич. Заобиколен е от живописен хълмист пейзаж с ливади, лозя и гори. По-голямата част от сградите са от 16 век и са построени в духа на характерната за Ренесанса жилищно-отбранителна архитектура.

Регионална програма на Съвета на Европа


Велики Табор е средновековен град в хърватския регион Загорйе, на 3 км източно от Деслинич. В ранните извори е наричан Винград и Врбовец. Смята се, че структурата е издигната от Раткай, след като Корвин I му е дарил земята в тази част на Загорйе през 1502 г. Градът остава собственост на семейството до изчезването на фамилната линия през 1793 г., след което става последователно държавна и частна собственост. Между двете Световни войни принадлежи на О. Ивекович.
Късноготическата крепост се намира на малък хълм, изострен в предната си част. По-късно е обградена със стени и четири широки полукръгли кули. Голяма част от крепостната стена има и втори етаж върху множество конзоли. Градът не е претърпявал значителни промени и като цяло е запазил оригиналната си форма. По стените са запазени късноготически и ренесансови елементи: каменен герб и каменни знаци, конни изображения, еркерни прозорци, двутажни аркади във вътрешния двор. Цялата структура някога е била обградена с външна отбранителна стена. Част от нея – петоъгълен бастион – е добре запазена до днес.

Експертна мрежаДокументи