Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Ислямски религиозен център

Джамия "Сейтляр Джамиси"

Джамия

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, гр.Крумовград
Тип: Ислямски религиозен център
Епоха:
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
Ислямска култураИслямски религиозен център

Джамията "Сейтляр Джамиси" в Крумовград е построена през 1855 година.