Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Апранк или Манастирът на Св. Давид

Апранк или Манастирът на Св. Давид

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Турция, Терджан, Ерзинджан
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски религиозен център

Руините на манастира на Апранк са разположени в подножието на скален връх, на около 15 километра на югозапад от малкия град Терджан. По време на XIX век, той е бил наричан Манастира на Св. Давид.
Ранната история на манастира е неизвестна, но преди два века е бил епископалния център на региона, който обхващал 34 арменски села и повечето от оцелелите сгради са от този век. Най-вероятно манастирът е бил изоставен през 1915 г., като през 1917 г. вече никой не е живял в него.
Основната част на манастира е заобиколена от високи стени, които са били издигнати повече за всяване на респект, отколкото за сериозна защита, тъй като не са имали кули или перила, а и околностите са места с по-голяма височина. В западната част на северната стена има порта, като такава най-вероятно е имало и в средата на западната стена. Срещу западната стена е разположена тераса засадена с черници. Малко по-надолу от северния край на терасата и извън заградената част се намират останките на структура с голям изострен свод, който е отворен на запад. Това най-вероятно е бил фонтан.
Северната половина на заграденото място е била запълнена със сгради построени по протежение на стената. В средата на южната половина е била основната църква на манастира, наречена църква на Св. Йоан.
Църквата е била проектирана с четири свободно стоящи колони поддържащи купол с нисък цилиндър. Този архитектурен тип е често срещан за арменските църкви строени от средата на XVII век и е силно повлиян от пост-византийските гръцки църкви. Обектът има самостоятелен вход на западната част. Тимпанът над входа има каменен панел декориран с кръстове и два надписа, единият с дата 1854 г. Този панел е бил разрушен в началото на 90-те.
Параклисът на Св. Давид се намира на хребет на юг от основното заградено място. Той е с правоъгълна конструкция със самостоятелен кораб, малък свод отвътре и покрив с два фронтона. Църквата е построена от използвани материали и затова могат да бъдат забелязани стари скулптурни елементи и надписи по стените.
Зоната на изток от параклиса е заобиколена от частично разрушена стена. На северозападния ъгъл на стената може да се открие голям паметник - кхатчкар. Има фрагменти и на други кхатчкари пръснати наоколо и земята във вътрешността и извън нея като, че ли е била използвана като гробище.

Експертна мрежа