Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Неа Мони на Хиос, част от обекта Световно наследство „Манастирите Дафни, Хосиос Лукас и Неа Мони от Хиос”

Неа Мони на Хиос, част от обекта Световно наследство „Манастирите Дафни, Хосиос Лукас и Неа Мони от Хиос”

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път, Виа Анатолия
Държава: Гърция, Хиос
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство: Културно наследство
СредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен центърКултурно наследство

Въпреки че са отдалечени един от друг, тези три манастира (първият – в Атика, вторият – във Фокида, близо до Делфи и третият – на остров в Егейско море, близо до Мала Азия) принадлежат към една и съща типологична серия и споделят общи естетически характеристики. Църквите са с план на кръст вписан в квадрат, с голям куполм подпрян на тромпи, определящи осмоъгълно пространство. През XI и XII в. те са украсени с великолепни мраморни творби, както и с мозайки на златен фон – всички характеристики на изкуството от „Втория златен век на Византия”.

ЮНЕСКО

Неа Мони (Новият манастир) е паметник от международно значение. Католиконът (клавната църква) е най-значимият представител на единичната осмоъгълна куполна църква и е богато декорирана с мраморни облицовки и мозайки. Магерницата (трапезата) е разположена на югозапад от католикона, докато останалата част от манастира е заета от впечатляваща защитна кула. Полуподземна цистерна, запазена изцяло, е датирана от XI век. Самите килии са построени по-късно и много от тях са напълно разрушени днес. Манастирът е обграден от каменна, неправилна в план отбранителна стена.
Неа Мони е основан в средата на XI в. с дарение на император Константин IX Мономах и жена му Зоя. За много столетия манастирът е най-важният религиозен център на Хиос, но е разрушаван няколко пъти през XIX век. През 1822 г. е тежко поразен, а през 1881 г. земетресение причинява събарянето на купола, камбанарията, апсидата на олтара на католикона, както и разрушаването на много мозайки. Впоследствие са правени много опити за реставрация на паметника и за опазване на мозайките в католикона.

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи