Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Катедралата „Сърцето на Иисус”

Катедралата „Сърцето на Иисус”

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Сараево
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеХристиянски религиозен център

Катедралата се намира в самия център на града, в граничната зона на късносредновековната градска матрица.
Броят на християнското население бързо нараства през 80-те години на XIX в. Така се появява нуждата в Сараево да се построи катедрала. Архиепископ Йосип Стадлер, човекът, който нарежда и инициира изграждането на катедралата, и архитект Йосип Ванцаш, проектанът, са хората, на които дължим построяването й. Тържественото стартиране на строителните работи е на 25 август 1884 г., а храмът е завършен през 1889 г.
Катедралата, една от най-представителните и значими творби на историцима в Босна и Херцеговина. В този смисъл, тя представлява завършен монумент, защото интериорът – стени, подове, прозорци и обзавеждане – е проектиран и изпълнен заедно със строежа на катедралата. Важна роля за оформянето на екстериора на сградата играят камбанариите на южната фасада, които са малко по-ниски, в сравнение с първоначалния проект на Ванцаш. (днешната им височина е 43.20 м). Скулптура, представяща сърцето на Иисус, творба на виенския скулптор А. Хаусман, е поставена на върха на портала. Розетата над източния вход е с диаметър почти 5 м. и е украсена с витражи. Прозорците на църквата също са покрити с витражи, изработени в Инсбрук по скици на Ванцаш. Дърворезбите са дело на Иван Новотни, също по скици на Ванцаш.

Експертна мрежа