Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Манастир „Св. Йоан Кръстител” край Бигор

Манастир „Св. Йоан Кръстител” край Бигор

За обекта


Коридор: Виа Егнация, София - Охрид
Държава: Македония, Дебър
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Ново време, Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Манастирът „Свети Йоан Кръстител” се намира в западната част на Македония, на 25 kилометра от Дебър, в планината Бистра, над долината на река Радица. Построен е през XI век от монаха Йован. Главната църква е построена през 1743 година от местния монах Иларион. В началото на XIX век църквата е преустроена в монументална сграда с централен купол, нартекс и портик от запад. По същото време са изградени и другите сгради на манастирския комплекс – две двуетажни трапезарии (западно от църквата), триетажна сграда за монасите, отбранителна кула и др. Манастирът достигнал своя rразцвет по времето на архимандрит Арсений (първата половина на XIX век). Той поканил най-добрите художници от региона да изпишат църквата и трапезариите. Известните творци Петре Филиповски - Гарката от село Осой и Макарие Фръчковски от Галичник създали иконостас с изключително красива дърворезба (1830-1835 г.), а художниците Михаил и Димитър от Самарина (Северна Гърция) нарисували иконите на иконостаса и апсидата на „Мъжката трапезария” (около 1830-1835 г.). Местният художник Дичо от село Тресонче нарисувал много икони и изписал стените на Мъжката трапезария (втората половина на 19 век). Днес женската трапезария е адаптирана за иконна галерия с колекция на икони от региона от XVII-XIX век.

Експертна мрежа