Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Манастир "Св. Богородица Елеуса"

Манастир

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Македония, Велюса, Струмица
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Манстирската църква е посветена на Богородица Елеуса (Милостивата Богородица). Построена е през 1080 година от монаха Маноил, бивш епископ на Струмица. Църквата е четириконхална в план, с малък параклис от южната страна. Стенописите и подовите мозайки от периода на първоначалния градеж са частично запазени. Сред оцелелите фрески една се намира в олтарната ниша, а в купола са запазени две сцени от цикъла на Великите празници и фигурите на Богородица и Свети Йоан Кръстител.

Експертна мрежа