Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Троянски манастир

Троянски манастир

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Троян
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Троянският манастир “Успение Богородично” се намира в северните склонове на Стара планина, на около 5 км южно от град Троян. Според летописите, възникването на манастира е станало около 1600 година от от двама монаси, дошли на това място от Атон. Малко по-късно, на път за Влашко (Румъния) идва е друг атонски монах, понесъл със себе си чудотворната икона на “Св.Богородица Троеручица”. Всеки път, когато монахът понечвал да продължи пътя си, иконата неизвестно как все се връщала обратно в манастира. Така светинята останала в манастира. По-късно много монаси били привлечени от мястото и Троянският манастир бързо се разраства.
Троянският манастир е характерен с трите си самостоятелни двора – стопански, поклоннически и монашески, отделени един от друг с напречни постройки. По този начин се оформя интересно пространствено степенуване и интригуващо впечатление при влизането в манастира. През широка порта, вградена в ниска каменна ограда, се влиза в спокоен и живописен двор: срещу погледа се изправя масивна триетажна фасада на манастирските крила, вдясно е четириетажно крило с дървени чардаци, потънали в сянка, а вляво – две ниски постройки, над които се открива живописната паноама на околните възвишения. През портик се минава през напречното крило и се влиза в главния манастирски двор. Той е оформен от живописната църква с камбанарията и от чардаците на крилата.
За украсата на църквата “Успение Богородично” монасите канят през 1847 година един от най-известните художници от периода на Възраждането – Захарий Зограф от Самоков. Стенописите, излезли от неговата ръка покриват всички вътрешни стени на храма и външните западна и северна галерии. А на една от фасадите в манастирския двор майсторът рисува образите на лъв и слон, които символизират силата и спокойствието на българския народ. Резбованият иконостас в църквата, въздействащ с естествения благороден цвят на дървото е дело на изкусни майстори от Трявна. Освен произведенията на църковната живопис в Троянския манастир се пазят много и разнообразни произведения на изкуствата и занаятите. Манастирът е известен през периода на Възраждането и като книжовно и просветно средище. Така през годините на своето съществуване, Троянският манастир се превръща в огнище на българското творчество.

Експертна мрежа