Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Роженски манастир

Роженски манастир

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: България, Мелник
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Ново време
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Ново времеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Роженският манастир, един от най-големите и най-старите в България, се намира на 6 км. източно от гр. Мелник в Югозападна България. Той е живописно разположен сред изключителен пейзаж с вековни гори, обширни поляни и отвесни пясъчни скали.
Има данни, че манастирът е съществувал още през ХII в., но най-ранните писмени сведения за него са от 1551 г. Не е известно какъв е бил първоначалният вид на манастира, нито какви поражения е претърпял, но се знае, че през ХVI в. се е наложило да бъде възстановен. Към началото на ХVIII в. е извършено цялостно обновяване на църквата. Подменя се покривът, а прозорците се оформят със стъклописи (1715 г.); подновяват се изцяло украсата и обзавеждането на интериора (1732 г.). Манастирските крила с типичните дървени галерии са преустроени през ХIХ в. и с това ансамбълът се оформя окончателно.
Главната манастирска църква (27 х 13 м) е трикорабна псевдобазилика с три абсиди и дървен покрив. Особеностите на нейния градеж я датират към ХVI в., от този строителен период са също стенописите в притвора, както и украсата на северозападния параклис (стенописи и част от малкия иконостас). От следващия период (1732 г.) са стенописите в наоса и големият иконостас в църквата, дело на анонимен майстор-резбар. В края на ХVIII в. или началото на ХIХ в. в южното олтарно пространство е допълнително оформен параклис, в който е поставен нов малък иконостас с изключително качество на пластичното решение.
През 80-те години на ХХ в., заради високата му културна и историческа стойност, Роженският манастир е цялостно реставриран при максимално запазване на автентичната му субстанция.

Експертна мрежа