Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Боянската църква

Боянската църква

За обекта


Коридор: Диагонален път, Западен трансбалкански път, София - Охрид
Държава: България, София
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Ново време, Средновековие
Тема:
Световно наследство: Културно наследство
Ново времеСредновековиеХристиянски религиозен центърКултурно наследство

Разположена в покрайнините на София, Боянската църква се състои от три сгради. Източната църква е построена през 10-ти век, после е разширена в началото на 13-ти век от севастократор Калоян, който разпоредил до нея да бъде издигната втора сграда на два етажа. Стенописите в тази втора църква, изписани през 1259 г., представляват една от най-важните сбирки средновековна живопис. Ансамбълът се допълва от трета църква, построена в началото на деветнадесети век. Този обект е един от най-цялостните и съвършено запазени паметници на източноевропейското средновековно изкуство.

ЮНЕСКО

 


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи