Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Червената църква

Червената църква

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: България, Перущица
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски религиозен център

Червената църква в е сред най-забележителните паметници от 5-6 век, изградена най-вероятно по време на управлението на император Анастасий. Издигането й в околностите на Филипопол, недалеч от важния път от Тракия към Бяло море и от Константинопол (Истанбул) към Западна Европа, се свързва с разпространения в християнския свят култ към мъчениците.
Църквата е наречена ”Червена” поради подчертаното въздействие на цвета на тухлите й, споени с червен хоросан. Има оригинален четериконхален план – около централен квадрат са разположени на запад, север и юг по една конха (полуцилиндрична ниша, покрита с купол в стената – semi-cylindrical domed niche in the wall). На изток – в четвъртата конха е разположена олтарна абсида, пред която е оформено предабсидно пространство. Извънредно високите и удължени конхи поддържат полусферичен купол, издигнат върху стълбове с хоризонтално сечение във формата на Г(L). Северната и южната конхи за заобиколени със засводени полукръгли коридори. На запад наосът (централната квадратна зала) завършва с два нартекса и портик пред тях. Вътрешният нартекс осигурява връзка с долепеният до него параклис, заваршващ с абсида на изток. Външният нартекс се свързва с малък баптистерий, изграден на запад. Всички помещения били засводени. Размерите на църквата са доста големи – 32/26 метра. Съчетани с оригиналното пространство изграждане, те свидетелстват за една изключителна по замисъл и изпълнение архитектурна творба.
Червената църква била богато украсена. Подът й бил покрит с мозайка, а стените до известна височина облицовани с мраморни плочи, над които следвали стенописи. Специалистите смятат, че откритите два пласта стенописи са изработени между 6-ти и 11-ти век.
Днес са запазени само отделни стени и части от купола. Достигнала до наши дни като величествени руини, църквата е един от най-забележителните раннохристиянски паметници в Югоизточна Европа.

Експертна мрежаДокументи