Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Църквата на Светите Апостоли Петър и Павел

Църквата на Светите Апостоли Петър и Павел

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Палачковци
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Ново време
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Ново времеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Село Палачковци се намира в северната част на Босна и Херцеговина. В църквата на Апостолите Св. Св. Петър и Павел е открит надпис, издълбан върху касата на вратата на западната фасада, който гласи, че църквата е построена през 1843 година. Но нейният твърде опростен план и скромни размери са особености, присъщи на църквите от по-ранните периоди. Това води до заключението, че църквата е строена много по-рано, а годината 1843 е годината на нейното преустройство. С хармонията и прецизността на архитектурното изпълнение, богатството и разнообразието на художествената украса, църквата в Палачковци се счита за изключително произведение на дървената архитектура, част от групата подобни структури в Крайна.

Експертна мрежа