Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Зитомислич - православен манастир

Зитомислич - православен манастир

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Босна и Херцеговина, Зитомислич
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Цялата история на манастира е свързана с фамилията Милорадович-Храбрен. Друга, по-малка църква е съществувала на това място преди 1566 год., когато на Църквата “Благовещение” в Зитомислич е дадено официално разрешение за възстановяване.
Благодарение на много творци, скромната архитектура на църквата постепенно се разкрасява с художествена декорация: капители наподобяващи стечаци (Средновековни босненски надгробни плочи), фрески, позлатен иконостас с дърворезба, иконография, портал с резба, забележителен амвон, оцветени ръкописи, произведения на златарското изкуство като мощехранилницата, кадилница, колекция от плочи, разпятия и кандила. Едно от произведенията на изкуството, което прави манастирът уникален сред сръбските православни манастири от османския период е странният, нетипичен капител, изобразяващ лов на сърни и мечки с черти, наподобяващи изображенията на стечаците. Иконостасът е със същата значимост. Местният майстор-резбар е използвал мотиви късно-готическите Далматински полиптихи и Ислямското декоративно изкуство, правейки го уникален образец на дърворезба от периода на османското господство в региона. Стойността му се увеличава и от изписания участък на иконостаса – изключително произведение на представителното православно църковно изкуство. Царските двери, изписани от майстор Радул през 1675 год. имат също изключителна стойност.
По време на войната 1992-1995, църквата и конакът са изцяло разрушени, а през 2005г. са извършени строителни работи по реконструкцията на целия ансамбъл.

Експертна мрежа