Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Катедралата в Джаково

Катедралата в Джаково

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Хърватска, Джаково
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски религиозен център

В план катедралата има формата на кръст. Заедно с византийския и готическия, в катедралата доминира неороманския стил. Четиридесет и три фрески с библейски мотиви са изрисувани от немците Александер Максимилиан и Людевит Зайц. Само два стенописа (Жертеоприношението на Авраам и Жертвоприношението на Ной) са създадени от италианския художник Людевит Ансилиони. Скулптурите са създадени от Ватрослав Донегани, Томо Водички и Георг Фойерщайн, който прави три статуи. Органът е направен от Франц Йенко от Сентвид близо до Любляна през 1936 г., тъй като оригиналният изгаря в пожара от 1933 г. На стените на страничните кораби се намират релефите, изобразяващи Пътя към Голгота, издялани от брачки мрамор от Луйо Лозица. Под олтара се намира криптата, в която са погребани епископите на Дарувар и на Срйемския диоцез. Сред тях се откроява гробницата на Й.Й. Щросмайер. Върху нея има олтар от бял мрамор, създаден от Рудолф Валдец.

Експертна мрежа