Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Катедралата, Францисканският манастир и църквата „Св. Блеш”

Катедралата, Францисканският манастир и църквата „Св. Блеш”

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Хърватска, Дубровник
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Ново време, Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Днешната барокова катедрала, третата, издигната на това място, е издигната между 1672 г. и 1713 г. по проект на архитекта Андреа Буфалини д’Урбино. Въпреки че е променяна по време на строителството, сградата все още има някои от отличителните черти на римския Барок, например ритъма на пиластри и ниши по фасадата (показващ влиянието на Южна Италия), и по-специално терасите над страничните кораби. Има само намек за предишната романска катедралата в новия бароков купол. През 1979 г. археологически разкопки, проведени във връзка с работите по укрепване на катедралата, разкриват останки от византийска сграда от VII-VIII в., върху която е построена романската катедрала. Предвидено е останките от по-ранните периоди в подземието да бъдат представени на публиката.

Строителството на Францисканския манастир и църквата е започнато през 1317 г. Няколко години по-късно манастирът има своя аптека, днес една от най-старите в Европа. Обширната църква с един кораб и дискретна апсида дължи бароковия си облик на преустройството след земетресението от 1667 г. От северната страна на църквата се намира романско-готическия манастирски двор, един от най-красивите в Хърватска. Завършен през 1348 г., той е построен от майстор Михойе Брайков. Параклисът и залата за събрания на монасите са издигнати към края на XV в., а в нач. на XVII в. е завършено пристрояването на западното крило на втория етаж, което приютява една от най-прочутите библиотеки на Далматинското крайбрежие. Строителството на камбанарията започва в първата половина на XIV в. и завършва в средата на следващото столетие. Преустроена е в края на XVII в. и укрепена след земетресението през 1979 г.

Бароковата църква Св. Блеш, светец-закрилник на Дубровник, е дело на Марино Гропели, който живее в Дубровник от 1706 г. до 1715 г. Построена е на мястото на древна готическа църква. Планът й е във формата на вписан гръцки кръст, покрита е с купол.
Уменията на архитекта и скулптора се виждат най-добре в главната фасада с четирите коринтски колони, скулптура и пищна декорация. Със стъпаловидната си база и балюстри по стъпалата църквата „Св. Блеш” доминира над заобикалящата среда.

Експертна мрежа