Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Манастирът Сучевита

Манастирът Сучевита

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Сучава
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Манастирската църква е построена от Молдавския митрополит Мовила през 1582-1584 година. Тя принадлежи на групата от църкви с външно изписване. Също като тези църкви тя има два портика (откъм северната и южната страни), а фасадите й са украсени с аркирани ниши и стенописи върху полета от видима тухла и мазилка. Тези особености на украсата са много характерни за архитектурата както на Влахия, така и на много други части от Югоизточна Европа.

Експертна мрежа