Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Mанастирите във Фрушка гора

Mанастирите във Фрушка гора

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Сърбия, Фрушка гора планина, Сремска Митровица
Тип: Християнски религиозен център, Културен пейзаж
Епоха: Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен центърКултурен пейзаж

В планината Фрушка гора, между реките Сава и Дунав, на сравнително малка територия преди пет века е имало уникална група от тридесет и пет манастира. Те са построени в периода между XV и XVIII век. Архитектурата и съхранените там произведения на изкуството показват интересно смесване на сръбската средновековна култура със западноевропейски традиции. Петнадесет от манастирите са запазени до днес – Крушедол, Петковица, Раковац, Велика Ремета, Дивса, Ново Хопово, Старо Хопово, Язак, Мала Ремета, Гръгетег, Беочин, Привина Глава, Шишатовац, Кувезедин и Връдник-Раваница.

Съвет на Европа
Експертна мрежаДокументи