Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Дървената църква – Лунча Мурешулуй

Дървената църква – Лунча Мурешулуй

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Румъния, Лунча Мурешулуй
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеХристиянски религиозен център

Църквата е построена през 1723 г. и е изписана от Чортя Киму през 1810 г. Иконостасът датира от 1869 г.

Съвет на ЕвропаДокументи