Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Църква "Св. Богородица", село Покрован

Църква

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Покрован
Тип: Християнски религиозен център, Народна архитектура
Епоха:
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Народна архитектураХристиянски религиозен центърНародна архитектура

Църквата "Св. Богородица" в село Покрован е строена през 1820 г. като катедрална епископска църква. Храмът представлява внушителна трикорабна едноабсидна базилика с монументален интериор и богата декоративна украса. Висока художествена стойност имат плоскостно резбованият таблен иконостас с 52 икони (царските икони са от периода 1872/76 г.), майсторски изработените владишки трон и амвон със 7 иконни пана и изящни гипсови пластики, пищните капители на колоните, свързани чрез красиво изписани възрожденски арки. Подът и фундаментите на колоните са мраморни, което придава още по-голяма величественост на храма, макар че стенописната украса е доста оскъдна и заема само централния свод.