Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Църква ”Св. Йоан Предтеча”

Църква ”Св. Йоан Предтеча”

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Петково
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център

Църква ”Св. Йоан Предтеча” в село Петково е построена през 1836 г. със султански ферман. Днес, тя е обявена за архитектурен паметник.