Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Църква ”Св. Св. Петър и Павел”

Църква ”Св. Св. Петър и Павел”

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Левочево
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център

Църква ”Св. Св. Петър и Павел” в село Левочево е построена през 1836 г.със султански ферман. Храмът е трикорабан с притвор, балкон и невисока кръгла апсида. Обявен е за архитектурен паметник на културата.