Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Квартал Устово

Квартал Устово

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, кв. Устово, Смолян
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център

В архитектурното ядро квартал Устово в Смолян има 9 декларирани паметника с предварителна категория ”местно значение”. Сградите са групирани в две групи: около църква “Св. Никола”– 3 обема и около църква “Успение Богородично” – 3 обема. Останалите са единични. В квартал Устово откриваме още и т.нар. Медникарска чаршия и  Хаджиивановата къща, в която е бил настанен щабът на руските войски през Освободителната война. Архитектурата на модерния център на града е съобразена с околната среда и традициите на града.

Църквата „Свети Никола” е забележителна с богатата си стенопис и оригинална архитектура построена на мястото на църква вкопана в земята, от времето на Султан Махмуд. Построена през 1836 г. със султански ферман. Трикорабна, с петостенна апсида и нартик пред западната фасада. В края на 19 в. са пристроени два купола.

Един от най-представителните образци на късно-възрожденска родопска къща е Хаджичонева къща. Построена през 1873 г. от Лазар Тодоров. В последствие преминава в наследство на Стою Щонов Хаджичонев – известен устовски търговец.