Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Църква “Св. Богородица”

Църква “Св. Богородица”

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с.Широка Лъка
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център

През 1834 г. в село Широка лъка е построена църквата “Св. Богородица”. Според преданието тя била построена за 38 дена. Иконостасът на църквата е автентичен по своя стил. Предполага се, че е рисуван от ученици на братята Димитър и Захари от Самоков, съществува и хипотеза самите те да са изографисали църквата. В близост до църквата се намира старото училище, построено през 1835 год.