Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Църква "Успение на Пресвета Богородица", село Баните

Църква

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Баните
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център