Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Църква "Св.Илия", село Аврен

Църква

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Аврен
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център

Църквата "Св. Илия " в село Аврен е построена през 1870 г. Тя е и най- старото училище. Част от църквата е мраморната плоча, вградена над входа й. Днес тя се намира в музейната сбирка в гр. Крумовград.