Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Църковно - манастирска крепост

Църковно - манастирска крепост

За обекта


Коридор:
Държава: България, вр. Св. Неделя
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център