Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Християнски религиозен център

Старинна крепост и манастир "Св. Неделя"

Старинна крепост и манастир

За обекта


Коридор:
Държава: България, гр. Неделино, 4 км южно
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център