Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Type / Ancient Site

Скален комплекс Биюк тепе, с Женда

Info Sections
Скален комплекс Биюк тепе, с Женда

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Женда
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

По скалите на Буюк тепе се срещат много изсечени улеи и дупки с кръгла и правоъгълна форма.
На стотина метра под върха е изключителният скален феномен "Гъбата", висок поне 8 м. И по нея са изсечени прословутите култови ниши, които по отсрещната стена на върха са десетки. Скалите наоколо са с невероятни естествено образувани форми. Мястото е необикновено живописно и предлага красив изглед към планината и махалите, накацали по склоновете й.