Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според темата / Крепости

Византийска крепост Ефрем, село Ефрем

Византийска крепост Ефрем, село Ефрем

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Ефрем
Тип: Крепост
Епоха:
Тема: Крепости
Световно наследство:
КрепостиКрепост

Мистериозната средновековна крепост ”Ефрем”  (наричана още и Ефраим) се намира в района на тракийския култов погребален комплекс "Глухите камъни" край село Ефрем.