Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според темата / Ислямска култура

Надгробните камъни в Ахлат

Надгробните камъни в Ахлат

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Турция, Битлис
Тип: Културен пейзаж
Епоха: Средновековие
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
СредновековиеИслямска култураКултурен пейзаж

Надгробните камъни на Ахлат са разположени в рамките на провинцията Битлис в източна Анатолия. Макар, че историята на града датира от 900 г. преди Христа, той е известен с надгробните камъни от XII-XV век след Христа. Те заемат важно място в ислямския свят със своите вариации в рамките на анадолската погребална архитектурна традиция. Освен няколко по-малки гробища пръснати из Ахлат, известни са шест гробници с историческо значение: Харабе сехир, Тахти Сюлейман, Кирклар, Кале, Меркез и Мейданлик. Те не са само важен източник на информация за използваните строителни и декоративни похвати в периода, но и дават сведения за значими личности и занаятчии, чиито имена са изписани върху плочите. Калиграфията, един от основните елементи на селджукската украса, е изключително характерна за ислямското изкуство. Значимостта й се дължи на факта, че чрез нея се предават думите на пророка. В източните части на Турция има и други селджукси гробници, но те са несъпоставими с тези в Ахлат.

Експертна мрежа