Културните коридори на Югоизточна Европа

Правата на човека и културното наследство, 2009

Фото галерия