Културните коридори на Югоизточна Европа

Правата на човека и културното наследство, 2009

Логото

Логото

Логото на конференцията (дизайнер Красен Кръстев) е инспирирано от визията за правата на човека върху културното наследство.

Отпечатъците от човешки ръце, направени от глина с цвят на червена охра по стените на праисторически пещери от Европа и Африка, през Америка, до Австралия, са едни от най-древните примери за човешко наследство. Така праисторическият човек е изразявал убеждението си, че нещо му принадлежи, така се е идентифицирал: „Аз съществувам!”, „Това съм Аз!”, „Аз съм бил тук!”.

Слагайки ръката си върху нещо, ти казваш, че имаш право върху него. Според легендите, един холандски владетел е отрязал ръката си и я хвърлил пред себе си, за да спечели новата земя. Ръката има 28 стави и това се отнася към лунния календар и менструалния цикъл на жените – следователно, тя те свързва с времето. С ръка обявяваш своята откритост и добронамереност, съгласието си за нещо – вдигаш я като право на глас или стискаш ръка на партньори си за скрепяне на дружба или сделка. С ръка осъществяваш своята връзка с духа на мястото, или със свещения предмет, който докосваш за късмет. С ръка установяваш, че нещо е истинско, автентично. С ръка докосващ нещо, което обичаш…

Това е смисълът на логото на Конференцията "Правата на човека и културното наследство". Ръката върху културните ценности в тяхното многообразие, които по право ти принадлежат – не непременно като твоя лична собственост, но като морална достояние. Правото на човека върху културното наследство.

Оценете логиката на дизайнера Красен Кръстев в приложения файл.