Културните коридори на Югоизточна Европа

Децата и културното наследство на Югоизточна Европа, 2005-2006

Благодарности

 

Асоциацията за културен туризъм благодари на всички, които допринесоха за реализацията на Мултимедийния продукт – уебсайт и компакт диск Открий съкровището:

 

• На Британски съвет България и на Фонда на Британския съвет за културно и      природно наследство за Югоизточна Европа – за щедрата финансова помощ, осигурена за проекта;


• На подизпълнителите на проекта: Университет по архитектура, строителство и геодезия, София и на ИКОМОС/България;


• На членовете на екипа на проекта;


• На партньорите от Югоизточна Европа;


• На съдействащите международни организации: ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейската комисия, ИКОМОС, Европейския институт за културни маршрути, Програмата Международен фотографски експеримент за наследство, Комисията по архитектура и урбанизирана среда, Обединено кралство;


• На съдействащите български организации и институции;


• На съдействащите приятелски сайтове;


• На всички наши приятели и колеги, които ни помогнаха и подкрепиха.