Културните коридори на Югоизточна Европа

Децата и културното наследство на Югоизточна Европа, 2005-2006

Партньори от Югоизточна Европа

 

Партньори за информационното осигуряване от страните на Югоизточна Европа:


БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Институция: Комисия за защита на националните паметници на Босна и Херцеговина
Координатор: Амра ХАДЖИМУХАМЕДОВИЧ, Президент
Сътрудници: Оряна МУИКИЧ, сътрудник по архитектурни ансамбли и културни пейзажи
Слободанка ЛАЛИЧ, сътрудник по движимо наследство


БЪЛГАРИЯ 

Координатор: Петър МИЛАДИНОВ


ГЪРЦИЯ

Институция: Национален технически университет в Атина
Координатор: проф. София АВГЕРИНУ-КОЛОНИАС
Сътрудници: Йоана ХРИСТОДУЛО, географ
Панайотис СТАКИС, географ


МАКЕДОНИЯ
Институция: Министерство на културата на Република Македония, Отдел по защита на културното наследство
Координатор: Биляна ПРЕНТОВСКА, координатор по програмата РПЮИЕ
Сътрудници: Юлия ТРИЧКОВСКА, изкуствовед
Зоран ПАВЛОВ, изкуствовед
Венета ИЛИОВСКА, изкуствовед


РУМЪНИЯ
Институция: Национален комитет на ИКОМОС Румъния
Координатор: Проф. д-р Сергиу НИСТОР, държавен комисар


СЛОВЕНИЯ
Институция: Университет в Любляна, Архитектурен факултет
Координатор: Проф. Борут ЮВАНЕЦ, Архитектурен факултет


СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА

Институция: Министерство на културата на Република Сърбия
Координатор: Борислав СУРДИЧ, Старши съветник по международно сътрудничество


ТУРЦИЯ
Институция: Национален комитет на ИКОМОС Турция;
Технически университет в Истанбул, Архитектурен факултет
Координатор: проф. Нур АКИН, Технически университет в Истанбул
Сътрудници: доц. Йеган КАЯ, Технически университет в Истанбул
Йалдъз САЛМАН, Технически университет в Истанбул
д-р Гюл ЮНАЛ, Технически университет в Ялдъз


ХЪРВАТСКА
Институция: Министерство на културата на Република Хърватска
Координатор: Ранка САРАЧЕВИЧ-ВУРТ
Сътрудници: Мартина ЮРАНОВИЧ-ТОНЕЦ