Културните коридори на Югоизточна Европа

Децата и културното наследство на Югоизточна Европа, 2005-2006

Финансиране и реализация

 

Проектът е финансиран от:

 

Британски съвет БългарияБритански съвет България
www.britishcouncil.bg

 

Проектът е реализиран от:

Асоциация за културен туризъмАсоциация за културен туризъм
Българско юридическо лице, регистрирана организация с нестопанска цел (2001), с дейност в областта на културния туризъм и културното наследство. Реализирани проекти за културен туризъм (в области Русе и Габрово, община Асеновград); мултимедийни продукти за културен туризъм и културно наследство; маркетингови, социологически и др. проучвания; издателска дейност и др.

 

Подизпълнители на проекта:

Университет по архитектура, строителство и геодезия - Мултимедийна лаборатория за културно наследство
www.uacg.bg

 

 

Български национален комитет на ИКОМОС

Български национален комитет на ИКОМОС
www.icomos-bg.org

 

 

Разработка на уебсайта:
Цвят и пиксел

www.pixelflower.com