Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / 20-ти век

Бурса

Бурса

За обекта


Коридор: Диагонален път, Виа Анатолия
Държава: Турция, Бурса
Тип: Исторически град
Епоха: 20-ти век, Средновековие
Тема:
Световно наследство:
20-ти векСредновековиеИсторически град

Бурса е била столица преди Одрин. Днес тя е град с население 1.5 милиона и е бързо развиващ се индустриален и търговски център. Има няколко забележителности в Бурса, които заслужават внимание:

Комплексът на Мурад II е бил построен след завършването на Комплексът Йешил и се състои от джамия, медресе, имарет, училище по Коран, хамам и 12 мавзолея (тюрбе) принадлежащи на османската фамилия. Джамията има две минарета в североизточния и северозападния си край, като последното е било построено по време на реставрационни дейности след земетресение през 1855 г. Северната фасада е украсена с преплитащи се мотиви от тухлени и сини плочки върху горната част на портика и с декоративни сини, жълти и бели плочки на тимпана. Използването на сини плочки е по-застъпено във вътрешността, покривайки ниските части на стените в южния айван (засводен портик). Първоначалните михраб и минбер са били заменени. Медресето, разположено на запад от джамията, се състои от 14 килии около правоъгълен двор, с голяма класна стая (дерсане) на юг. Мавзолеят на Мурад II, гледащ на юг зад медресето, е бил построен преди неговата смърт през 1427 г. Той е самостоятелно помещение с купол върху четири колони, с отвор (окулус) над мраморния саркофаг на Мурад. Пристройка на изток, известна като Мавзолея на Аладин, е подслонила още четири гробници, включително на двама от синовете на султана. Строителството е извършено в последователност - три реда от тухли, един от дялъни камъни и плочки. Голям дървен навес защитава входа, като таванът му е украсен с позлатени звездни шарки.

Улу Джами или Голямата джамия е била построена от Баязид I след победата му при Никопол. След като е била опожарена от Тимур през 1402 г., и от последвали пожари през 1493 г. и 1889 г, както и разрушена от земетресения през 1855 г, джамията е била реставрирана след земетресението и през 1959 г. Сградата се състои от голяма централна зала, с размери 63 м на 50 м, покрита с 20 купола поддържани от арки стоящи върху 30 колони подредени в правилен ред. Осемнадесет от кубетата са били възстановени през 1855 г. след като били разрушени от земетресението. Интериорът е украсен с колосални надписи върху колоните на 90-те имена на Аллах, придружени с декоративни елементи в бароков стил от XIX век. Мимбарът, изграден от взаимно свързани без пирони или лепило дървени части, е украсен от двете си страни с образи наподобяващи небето. Медно оцветеният варовик на екстериора, до скоро покрит с хоросан, е бил разкрит по време на реставрациите от 1959 г. Двете минарета за изградени от тухлени основи, облицовани с мрамор. Дървените им и оловни върхове са били заменени с барокови каменни елементи.

Джамията в Комплекса на Мехмет I, известна като Йешил (Зелената) джамия е била построена през XV век от архитект Хаджи Иваз Паша. Сградата е била екстензивно възстановена след земетресението от 1855 г. Джамията е базирана на обърнат Т-образен план, с вестибюл на входа водещ към централната зала с айвани на изток и запад и с по-голям айван с михраб на юг. Джамията е построена от пясъчници облечени от мраморни панели, голяма част от които са били заменени през XIX век. Цветни шарки и цитати от Корана издълбани в мрамора рамкират входа и прозорците. Големият вход, както и михрабът на северната фасада са покрити с мраморни полукуполи. Двете минарета са построени на по-късен етап и към тях са били добавени каменни шпилове, издялани в бароков стил по време на реновациите.

Други интересни места в Бурса са Коза Хан, покрития пазар Бедестен, джамията Йълдъръм Баязид и джамията Емир Султан.

Експертна мрежа