Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Ново време

Църквата в Козара

Църквата в Козара

За обекта


Коридор: Виа Егнация, Виа Адриатика
Държава: Албания, Берат
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеХристиянски религиозен център

Църквата в Козара е трикорабна базилика с плосък таван и дървени колонади, свързани директно с гредите на тавана. Тя представя традициите на православната общностна района Мизегейа. От южната страна на църквата се намира отворена галерия с колонади и сводове. Корабът е заобиколен от затворена галерия от север и юг. Наокласическата звънарна, характерна за периоза Мизегейа, датира от началото на XX в. Тя е отделена от църквата и се намира пред южния вход.
В църквата се провеждат религиозни церемонии, включващи цялата общност в тази област. Много елементи от средата като улицата, кипарисите и гробовете показват, че комплексът е запазил функцията си.

Съвет на ЕвропаДокументи