Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Ново време

Велажичевина - жилищен комплекс

Велажичевина - жилищен комплекс

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Босна и Херцеговина, Благай
Тип: Народна архитектура
Епоха: Ново време
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Ново времеНародна архитектураНародна архитектура

Комплексът Велажичевина е разположен на един от притоците на река Буна в Благай. Той е построен около 1766 година и се състои от три жилищни ансамбъла от къщи и стопански сгради, свързани с покрити коридори. На запад от жилищния комплекс, на отсрещния бряг на притока на Буна, имало два мусафирхана (страноприемници) за пътници. Двата бряга на притока били свързани с дървени мостове. Пространственото и архитектурно оформление на комплекса е в хармонично единство с природата. Архитектурният ансамбъл Велажичевина е един от най-забележителните образци на ислямската жилищна архитектура от средата на 18 век и важно свидетелство за високата жилищна култура на Херцеговина.

Експертна мрежа