Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Ново време

Църквата "Св. Дионисий Ареопагит", Атина

Църквата

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Атина
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеХристиянски религиозен център

Апостол Павел идва в Атина през 52 г. сл. Хр., за да разпространява Христовото учение. Сред гражданите, които слушали проповедта му, бил Дионисий Ареопагит или Св. Дионисий, който пръв от всички се покръстил и заради което по-късно е канонизиран. Красивата католическа църква ма улица „Панепитсимиу” е наречена на него. Със своите стройни колони и елегантни арки тя е великолепен пример за гръцката архитектура от XIX в.

Експертна мрежа