Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Ново време

Латинското училище

Латинското училище

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Брашов
Тип: Исторически град
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеИсторически град

Латинското училище е поразителен елемент на градската среда в общината на Чинку, допринасяйки за пространственото дефиниране на централния площад. В същото време, то е ценен представител на трансилванското саксонско културно наследство.

Съвет на ЕвропаДокументи