Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / Ново време

Къщата на К. Тренчев във Велес

Къщата на К. Тренчев във Велес

За обекта


Коридор: София - Охрид
Държава: Македония, Велес
Тип: Народна архитектура
Епоха: Ново време
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Ново времеНародна архитектураНародна архитектура

Анализът на пространствената организация на къщите в Македония от XIX в. показва, че Велес е град с голям брой интересни архитектурни решения. Къщата на Кочо Тренчев е забележителен пример за това явление. Декоративните елементи в инериора като мусандрите, ниши в стената, и богато украсеният дървен таван допринасят за художественото значение на тази къща.

Експертна мрежаДокументи