Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според периода / 20-ти век

Русе, исторически град

Русе, исторически град

За обекта


Коридор: Дунавски път, Източен трансбалкански път
Държава: България, Русе
Тип: Исторически град
Епоха: 20-ти век, Ново време
Тема:
Световно наследство:
20-ти векНово времеИсторически град

Русе е стар исторически град, пристанище на река Дунав. От незапомнени времена хората са се заселили до реката, която им дава препитание – така се образува Русенската селищна могила от праисторическо време. Намерените останки свидетелстват за селище добре очертани жилищни и обществени сгради, с улици и квартали. По времето на римския император Веспасиан (69 - 79 г.) възниква кастелът и флотската станция Сексагинта Приста - предполага се, че там е имало 60 места за акостиране на кораби, от където произхожда и името – шестдесет кораба или градът – пристанище на шестдесетте кораба.. Крепостта била разположена на главния крайдунавски път от днeшния Белград до делтата на р. Дунав. От тук почвали пътища за много градове на територията на днешна България. Тези данни научаваме от надписи върху милиарни колони, които стояли на изходните артерии на Сексагинта Приста. По-късно, през ІХ – Х век, върху руините на Сексагинта Приста, възниква средновековното българско селище Русе, което постепенно се превръща в крепост на брега на реката и възстановява своите стражеви функции. В средата на 19 век културата на Средна Европа, прониква в България именно през Русе – по река Дунав и чрез Букурещ.
Русе е град еталон за европейска архитектура в България, дело на десетки архитекти, инженери, техници и строители. В града работят ярки творци, които майсторски изграждат ансамбловия облик на градската архитектура. Творчеството им е образец на стил "неокласицизъм" и "сецесион", характерни за Западна Европа от средата на 19 век до началото на 20 век. Силно е влиянието на виенската школа и стила "модерн", проявен в Русе предимно в орнамента: разгънати спирали, розети, растителни клонки и мотиви от животинския свят. Жилищата създават впечатление за тип "палацо" (малък дворец), с обогатените пластични форми и разнообразните "рококо" мотиви.
Характерни за облика на Русе са сградата на Историческия музей, проектирана за дворец и строена през 1882-1892 г, Мъжката гимназия, Къщата на фабриканта Андрея Тюрийо, библиотеката. Безпорно обаче, една от емблематичните сгради на историческия град е Доходното здание, която е първата тетрална сграда в България. Завършена е през 1902 г. Величествената главна фасада, със спокойния ритъм на аркадите, украсени с много пластични орнаменти и архитектурни детайли, увенчани със стели, вази, кули и куполи, обогатена със скулптурна украса от седем символични фигури, създават неповторимо чувство за европейския характер на центъра на града.
 

 

Експертна мрежа