Културните коридори на Югоизточна Европа

Европейски институт за културни маршрути

PICTURE

PICTURE

PICTURE (програма за активно управление на въздействието на културния туризъм върху градските ресурси и икономики) цели разработването на стратегическа рамка за градско управление, което да гарантира устойчивото управления на културния туризъм в малките и средно големите европейски градове. Тази рамка ще подпомогне да се установят и оценят интегрираните туристически политики на местно ниво с перспектива за увеличаване на облагите от туризма за целите на опазването на разнообразното наследство и качеството на живота в града.    

Финалната международна конференция на PICTURE се състоя в Люксембург, в Абатство Ноймюнстер, в старата част на града (Световно наследство) от 21 до 23 септември 2006 година. На нея, пред широка професионална публика, беше представена предварителна рамка за градско управление . 

Конференцията е организирана от Европейския институт за културни маршрути, с подкрепата на "Националния фонд за проучвания на Люксембург". Повече информация можете да получите от програмата на конференцията и официалния сайт на PICTIRE.