Културните коридори на Югоизточна Европа

Църквата “Света Богородица”, Горанджи
Районът на стария мост в старинния град Мостар
Каменен амфитеатър
Акротири на Тера
Стоби, археологически обект
Села с укрепени църкви в Трансилвания
Старите лозя
Старите лозя

Старите лозя

Словения
Гамзиград, античен град Феликс Ромулиана
Джамията „Пертев Паша”
Катедралата, Францисканският манастир и църквата „Св. Блеш”
Пераст
Пераст

Пераст

Черна гора

Пътешествай по културните коридори на
Югоизточна Европа

Този уебсайт предлага едно виртуално пътуване във времето и пространството. Тук ще се запознаете с уникалното културно наследство на Югоизточна Европа – истински кръстопът на цивилизации. Ще направите своя избор за културен туризъм, за да тръгнете утре по реалните пътища на региона, Европа и Света. За експертите е осигурена специализирана информация.

Към партньорите и приятелите на уебсайта:

Изпращайте ни нова информация за богатствата по вашите земи, споделете вашите знания и образите на ценностите!

Правата на човека и културното наследство

Конференция, 27 ноември 2009 г., петък, от 10:00 до 18:00 ч., в Университета по Архитектура, строителство и геодезия, София. 

MapHeritage: ESPRIT South East Europe Map Europe Map World Map